PHP ile MySql Yedekleme

PHP MySql

Merhabalar Php kullanarak MySql yedeği almak için sürekli kulandığım bir fonksiyonu sizinle paylaşmak isterim.

Fonksiyon kullanımı oldukça basit dosyada yer alan

backup_tables('localhost','Kullanici','Sifre','DbAdi');

alanı kendi değerleriniz ile değiştirin. Dosyayı çalıştırdığınızda bulunduğu dizine yedeği oluşturacaktır.

Fonksiyon Parametreleri

    • $host => // İlk parametre sunucu adınız (localhost vb.)
    • $user => // MySql kullanıcı adınız
    • $pass => // MySql Kullanıcısının şifresi
    • $name => // Veritabanınızın adı
    • $tables => // Bu parametre varsayılan olarak “*” değerini alır. Boş bırakılırsa veritabanının tamamını yedekler Eğer bir veya daha fazla tablonun yedeğini almak isterseniz tablo isimlerini virgül ile ayırın.

Dosyayı indirmek için tıklayın => PHP MySql Yedekleme

//Fonksiyon Parametreleri
backup_tables('localhost','Kullanici','Sifre','DbAdi');

function backup_tables($host,$user,$pass,$name,$tables = '*')
{
	
	$link = mysql_connect($host,$user,$pass);
	mysql_select_db($name,$link);
	
	/* Tüm tabloları şeç */	
	if($tables == '*')
	{
		$tables = array();
		$result = mysql_query('SHOW TABLES');
		while($row = mysql_fetch_row($result))
		{
			$tables[] = $row[0];
		}
	}
	else
	{
		$tables = is_array($tables) ? $tables : explode(',',$tables);
	}
	
	// Verileri döndür
	foreach($tables as $table)
	{
		$result = mysql_query('SELECT * FROM '.$table);
		$num_fields = mysql_num_fields($result);
		
		$return.= 'DROP TABLE '.$table.';';
		$row2 = mysql_fetch_row(mysql_query('SHOW CREATE TABLE '.$table));
		$return.= "\n\n".$row2[1].";\n\n";
		
		for ($i = 0; $i < $num_fields; $i++) 
		{
			while($row = mysql_fetch_row($result))
			{
				$return.= 'INSERT INTO '.$table.' VALUES(';
				for($j=0; $j<$num_fields; $j++) 
				{
					$row[$j] = addslashes($row[$j]);
					$row[$j] = ereg_replace("\n","\n",$row[$j]);
					if (isset($row[$j])) { $return.= '"'.$row[$j].'"' ; } else { $return.= '""'; }
					if ($j<($num_fields-1)) { $return.= ','; }
				}
				$return.= ");\n";
			}
		}
		$return.="\n\n\n";
	}
	
	// Dosya olarak kaydet
	$handle = fopen('db-backup-'.time().'-'.(md5(implode(',',$tables))).'.sql','w+');
	fwrite($handle,$return);
	fclose($handle);
}
4 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir